فرآیند گزینش فرآیند گزینش

لطفاً جهت انجام فرآیندهای مربوط به هسته گزینش "فرم اطلاعات فردی" را از طریق لینک زیر دریافت و با توجه به فایل راهنمای موجود نسبت به تکمیل آن اقدام نموده و فرم تکمیل شده را بصورت فایل PDF ذخیره و در فرم زیر بارگزاری فرمایید.

 

توجه 1 : شما تنها یک بار مجاز به ثبت فایل خود می باشید پس لطفاً در تکمیل فرم نهایت دقت را به عمل آورید.

توجه 2 : در هنگام تکمیل نمودن فرم دقت فرمائید تا فرمت فرم به حالت اصلی آن حفظ گردد و دچار بهم ریختگی صفحات، جداول و ... نشود.

توجه 3 : در صورت نیاز به پیوست فایل کروکی یا مدارک دیگر از جمله مدارک ایثارگری، کلیه مدارک و فرم اصلی را یکجا بصورت rar یا zip ذخیره کرده و در قسمت فرم تکمیل شده بارگزاری فرمائید.

 

فرم اطلاعات فردی

راهنمای تکمیل فرم اطلاعات فردی

نمایش فرم نمایش فرم

فرمت فایل pdf , rar , zip و حجم حداکثر 10 MB می باشد.
captcha بازخوانی تصویر